Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Strzelno - rotunda św. Prokopa

W niewielkim Strzelnie w woj. kujawsko-pomorskim stoją obok siebie dwa zupełnie unikatowe kościoły związane ze sztuką romańską. Pierwszym z nich jest rotunda św. Prokopa –kościół pochodzący według Jana Długosza z 1133 r. (prawdopodobnie jednak zbudowano go później, w XIII w.). Rotunda jest jedyną na świecie świątynią romańską z czworobocznym prezbiterium. Kościół zbudowany z dużych kamiennych bloków, z charakterystycznymi dla romanizmu niewielkimi okienkami w grubych murach i romańskim tympanonem fundacyjnym z XII w.,  przenosi odwiedzającego w zupełnie inne czasy. Świetnie przygotowany oprowadzający, autor opracowań na temat strzeleńskich zabytków, roztacza przed zwiedzającymi wizje polskich królów odwiedzających ten mały kościółek.