Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Kraków - kościół Dominikanów

Znajdujący się kilka kroków od rynku kościół Dominikanów jest jedną z najpiękniejszych gotyckich budowli Krakowa. Wybudowany w XIII w. stał się sanktuarium św. Jacka, żyjącego w owym czasie kaznodziei i misjonarza, patrona Archidiecezji Krakowskiej. Z zewnątrz na szczególną uwagę zasługuje gotycki portal. We wnętrzu największe wrażenie robi piękne sieciowe sklepienie o intensywnie niebieskim kolorze. Ponadto w kościele znaleźć można takie perełki jak pomnik Kallimacha, wychowawcy synów króla Kazimierza Jagiellończyka, którą odlano w Norymberdze według projektu Wita Stwosza czy zrekonstruowana płyta nagrobna księcia Leszka Czarnego. 
Objazd Polski - lipiec 2012 Gliwice i okolice Kraków Łódź Opole Poznań Toruń Wrocław Dolny Śląsk Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Małopolska Świętokrzyskie Wielkopolska Szlak Orlich Gniazd Zabytki UNESCO w Polsce