Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Paryż (Francja) - kościół St Severin

Kościół św. Seweryna leży w Dzielnicy Łacińskiej i stanowi wspaniały przykład gotyku płomienistego. Zbudowany w XI w., uległ gruntowej przebudowie w wieku XV. Świątynia niewątpliwie należy do miejsc magicznych i zachowała klimat z czasów, gdy z kościoła tego rycerstwo francuskie wyruszało na IV wyprawę krzyżową. Nic dziwnego, że kościół ten upodobała sobie ongiś polska emigracja. We wnętrzu świątyni znaleźć można też polski akcent – kopię obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej autorstwa Walentego Wańkowicza.

  W architekturze kościoła zwracają uwagę „zakręcone”, i to dosłownie, kolumny, z których wyprowadzone jest sklepienie palmowe nad prezbiterium.