Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Cerkiew w Brunarach Wyżnych

Dawna cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych to jedna z 8 polskich cerkwi wpisanych na listę UNESCO w 2013 r. Drewniana budowla pięknie prezentuje się już z daleka, choć jest nieco przysłonięta drzewami, przez co nie widać charakterystycznego dla cerkwi zachodniołemkowskich podziału na trzy części (prezbiterium, nawa i babiniec) nakryte osobnymi dachami. Cerkiew pochodzi z końca XVIII w., we wnętrzu odnaleźć można fragmenty polichromii z tego okresu. Poza tym warto zwrócić uwagę na polichromię dziewiętnastowieczną i barokowy ikonostas.

Obecnie cerkiew jest kościołem rzymskokatolickim. 
Objazd Polski - lipiec 2012 Gliwice i okolice Kraków Łódź Opole Poznań Toruń Wrocław Dolny Śląsk Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Małopolska Świętokrzyskie Wielkopolska Szlak Orlich Gniazd Zabytki UNESCO w Polsce