Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Ryga (Łotwa) - katedra

Katedra w Rydze to ogromna budowla, której wieża dominuje w krajobrazie miasta. Świątynia należy do kościoła luterańskiego, który skupia większość Łotyszy, podczas gdy ludność narodowości rosyjskiej zwykle wyznaje prawosławie. W Rydze funkcjonuje ponadto kościół katolicki oraz natknąć się można na piękną synagogę, która w praktyce służy garstce mieszkańców wyznania mojżeszowego.

Ryska katedra ufundowana została w 1211 r. przez brata Alberta, założyciela Rygi. Obecnie jest to budynek w większości utrzymany w stylu gotyckim, z elementami barokowymi. Szczególnie pięknie prezentuje się zachowany w niezmienionej postaci wirydarz z XIII w. otoczony pięknymi krużgankami.

28-31 marca 2014 r.