Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Tum - kolegiata NMP i św. Aleksego

Jedna z perełek polskiej architektury romańskiej – kolegiata Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego wybudowana została w Tumie w woj. łódzkim. Sama nazwa miejscowości (Tum) oznacza właśnie katedrę albo kolegiatę, co wskazuje jak istotna była to świątynia w czasie swego powstania. A zbudowano ją już w 1161 roku, ma zatem ponad 800 lat!  Kościół przez wieki stanowił kolegiatę dla znajdującego się kilka kilometrów dalej zamku łęczyckiego. Co ciekawe, zbudowano go jako kopię katedry wawelskiej.

Kolegiata jest największym zabytkiem romańskim w Polsce. Ma charakter budowli obronnej, z dwoma chórami i nawą środkową krytą drewnem. Na przestrzeni wieków budowla uległa częściowemu zniszczeniu, jej obecny kształt to wynik częściowej rekonstrukcji.

Świątynia wydaje się wkomponowana w pocztówkowe, typowo polskie otoczenie żyznych zielonych pól. Tuż za jej płotem stoi zabytkowy drewniany kościółek z XVIII w., nieopodal zaś zwiedzić można sielankowy skansen wsi łódzkiej. Wszystko razem, wraz z pobliskim zamkiem w Łęczycy, tworzy wymarzoną scenerię jednodniowej wycieczki.  

lato 2014