Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Studzianki

Mała wieś Studzianki w województwie podlaskim położona jest malowniczo wśród pól, nad którymi latają niezliczone ilości bocianów. Prawdziwie sielski obrazek. Błękitne niebo, zielone pola, a czasem nawet białe za sprawą pól kwitnącej gryki.

W tak uroczym otoczeniu znaleźliśmy pierwszy ślad dawnego osadnictwa  Tatarów na ziemiach polskich – tatarski cmentarz zwany mizarem. Cmentarz założono w XVII w., najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z wieku XVIII.  W sosnowym zagajniku tuż za wioską wśród traw pochowane są nagrobki ozdobione półksiężycem. Stanowią one żywy dowód pokojowego współistnienia Tatarów z Polakami na tych ziemiach przez ponad trzy stulecia.
 
11 lipca 2012
Objazd Polski - lipiec 2012 Gliwice i okolice Kraków Łódź Opole Poznań Toruń Wrocław Dolny Śląsk Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Małopolska Świętokrzyskie Wielkopolska Szlak Orlich Gniazd Zabytki UNESCO w Polsce