Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Ortel Królewski

Podróżując przez wschodnie rubieże Polski zawadziliśmy o Ortel Królewski, do którego zwabił nas drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Kościół ten zbudowany został w 1706 roku jako cerkiew unicka. Budowlę wzniesiono z drewna modrzewiowego, którego bale wiązano na tzw. jaskółczy ogon oraz zamknięto dachem krytym gontem i zwieńczono cebulastą kopułą.

Niestety, nie udało nam się zajrzeć do wnętrza, zostawiliśmy sobie więc tę przyjemność na kolejne odwiedziny.

11 lipca 2012
Objazd Polski - lipiec 2012 Gliwice i okolice Kraków Łódź Opole Poznań Toruń Wrocław Dolny Śląsk Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Małopolska Świętokrzyskie Wielkopolska Szlak Orlich Gniazd Zabytki UNESCO w Polsce