Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Trewir

Trewir (niem. Trier) to miasto pod wieloma względami niezwykłe. Po pierwsze, jest prawdopodobnie najstarszym z niemieckich miast, gdyż założone zostało przez Rzymian w 16 r. p.n.e pod nazwą Augusta Trevorum. W Trewirze rezydował Konstantyn Wielki, a od roku 273 n.e. miasto jest siedzibą biskupów katolickich. Tak imponująca historia przekłada się na imponujące zabytki rzymskie z IV w. n.e., które dotrwały do naszych czasów ponad szesnaście stuleci! Do zabytków tych należy Porta Nigra, amfiteatr, termy i łaźnie, most na Mozeli i Bazylika Konstantyna czyli dawna sala tronowa pałacu cesarza Konstantyna. Również z IV w. pochodzi przepiękna katedra św. Piotra, której poświęcono osobny artykuł znajdujący się na stronie  http://www.dreamer.pl/page/93.

Wszystkie wskazane zabytki, jak i gotycki kościół Najświętszej Marii Panny wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trewir ma jednak do zaoferowania znacznie więcej. Spacer po rynku pozwala podziwiać zachowaną średniowieczną zabudowę, m.in. wczesnogotycki Dom Trzech Króli z 1230 roku, późnogotycką salę bankietową rajców miejskich tzw. Steipe, kościół św. Gangolfa czy przepiękny gotycki krzyż na rynku (Marktkreutz).

Krótka wizyta w Trewirze to stanowczo za mało, by poznać wszystkie wspaniałości miasta, które bez przesady uznać można za prawdziwy skarb Niemiec.
Australia Austria Brazylia Brunei Cypr Czechy Egipt Estonia Francja Grecja Hiszpania Holandia Indie Litwa Łotwa Malezja Malta Nepal Niemcy Nowa Zelandia Norwegia Słowacja Słowenia Szwecja Wielka Brytania Włochy